Przedszkole Publiczne Nr 51

Szanowni Państwo,

Dnia 04.12.2023r. o godz. 9:00. Odbędzie się posiedzenie Komisji Socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Wszystkie wnioski prosimy składać do dnia 01.12.2023r.

 

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

1. Kryteria przyznawania świadczeń z ZFŚS

2. Klauzula informacyjna dla osób korzystających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Przedszkolu Publicznym Nr 51 w Szczecinie

3. Wniosek o przyznanie pomocy z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

4. Wniosek o dofinansowanie wypoczynku w formie „wczasów pod gruszą”

5. Umowa w sprawie pożyczki na cele mieszkaniowe

6. Wniosek o przyznanie pożyczki z ZFŚS na cele mieszkaniowe

7.Oświadczenie o uzyskanych dochodach wnioskodawcy ubiegającego się o świadczenie z ZFŚS

 

Dodaj wpis