Przedszkole Publiczne Nr 51

Grupa II Szafirki

 

 

Witajcie Szafirki! 

Grupa Szafirki to grupa 4 – latków. Jesteśmy bardzo ciekawi świata
i chętnie poznajemy nowe zabawy i piosenki. Nasza grupa liczy 15 dziewczynek i 10 chłopców. W naszej grupie uczymy się jak być dobrym kolegą i koleżanką, samodzielnym,
a co najfajniejsze – zawieramy nowe przyjaźnie! J Dzieci chętnie uczęszczają do przedszkola, są pogodne, otwarte i aktywne przy zabawach jak i zajęciach. Chętnie uczą się zasad zgodnego współżycia w grupie. Bardzo lubią zabawy ruchowe, dydaktyczne, zabawy
w ogrodzie przedszkolnym. Celem w naszej grupie jest uśmiech, radość i dobre samopoczucie dzieci, a wszystko to z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. W naszej grupie czeka was wiele przygód i przede wszystkim wesoła zabawa!

Z nami nigdy nie ma nudy!

 

       mgr Iwona Gruszczyńska - nauczyciel mianowany         

mgr Hanna Czarnota - Bojarska - nauczyciel mianowany - język angielski

       Agnieszka Andrzejewska - pracownik obsługi

 

Ramowy rozkład dnia:

Grupa pracuje w godzinach od 6:00-16:00

 

I. Ranek 6.00 – 9.00

 • powitanie dzieci, zajęcia opiekuńcze,

 • zabawy dowolne według pomysłów dzieci,

 • zabawy konstrukcyjne, tematyczne, zabawy i gry stolikowe, zabawy integracyjne,

 • ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę),

 • utrwalenie zdobytych wiadomości, umiejętności,

 • rozmowy kierowane zgodne z zainteresowaniami dzieci,

 • ćwiczenia wspomagające rozwój dzieci we wszystkich sferach aktywności: praca bieżąca z dzieckiem, praca z dzieckiem zdolnym,

 • przygotowanie do śniadania – kształtowania nawyków higienicznych i savoir - vivre,

 • śniadanie (8.30 – 9.00),

 • zabiegi higieniczne po śniadaniu, w tym samoobsługowe.

II. Przedpołudnie 9.00 – 12.00

 • zajęcia kierowane z grupą, realizowane w oparciu o program wychowania przedszkolnego, według tygodniowego rozkładu zajęć,

 • zabawy z językiem obcym nowożytnym (język angielski),

 • zabawy ruchowe i muzyczne,

 • przygotowanie do II śniadania – kształtowania nawyków higienicznych i savoir - vivre,

 • II śniadanie (10.00 – 10.15)

 • zabiegi higieniczne po śniadaniu, w tym samoobsługowe,

 • wyjście do ogrodu przedszkolnego – doskonalenie samodzielnego ubierania, zabawy ruchowe na zewnątrz, obserwacja przyrody,

 • przygotowanie do obiadu – kształtowania nawyków higienicznych i savoir - vivre,

 • obiad II danie (11.30 – 12.00)

III. Popołudnie 12.00 – 17.00

 • zabiegi higieniczne po obiedzie, w tym samoobsługowe,

 • wyjście do ogrodu przedszkolnego – doskonalenie samodzielnego ubierania, zabawy ruchowe na zewnątrz, obserwacja przyrody,

 • przygotowanie do zupy – kształtowania nawyków higienicznych i savoir - vivre,

 • zupa (13.30 – 14.00)

 • odpoczynek połączony ze słuchaniem bajek, ćwiczenia relaksacyjne,

 • zabawy dowolne, samorzutne, konstrukcyjne, gry i zabawy stolikowe,

 • ćwiczenia wspomagające rozwój dzieci we wszystkich sferach aktywności: praca bieżąca z dzieckiem, praca z dzieckiem zdolnym,

 • utrwalanie zdobytych wiadomości i umiejętności,

 • przygotowanie do podwieczorku - kształtowania nawyków higienicznych i savoir - vivre,

 • podwieczorek (15.00 – 15.30)

 • zabawy dowolne według zainteresowań dzieci,

 • pożegnanie dzieci.