Przedszkole Publiczne Nr 51

Grupa III Stokrotki

 

 

Witajcie Stokrotki!

 

     Grupa „Stokrotki” to grupa mieszana. Stanowi 26 dzieci: 12 dzieci 5 -letnich, 9 dzieci 4 – letnich oraz 5 dzieci 3 -letnich. W większości dzieci chętnie uczęszczają do przedszkola, są pogodne, otwarte, ciekawe i aktywne zarówno podczas zabaw jak i zajęć. Połowa dzieci z grupy zaczyna swoją przygodę w naszym przedszkolu. Poznają one salę, zapoznają się z innymi dziećmi, przyswajają zasady panujące w grupie. Adaptacja tych dzieci przebiegła pozytywnie. Grupa lubi różnego rodzaju gry i zabawy ruchowe, organizowane w Sali przedszkolnej jak      i na placu zabaw.  Dzieci starają się być samodzielne i koleżeńskie. Z chęcią uczą się nowych wierszyków i piosenek.  Uwielbiają zabawy ruchowe, dydaktyczne i tematyczne w kącikach zainteresowań. Najważniejsze dla nas nauczycielek, by każdy dzień sprawiał dzieciom radość, a na ich twarzach był zawsze widoczny uśmiech. Podstawę działalności dzieci stanowi zabawa, dzięki której zdobywają doświadczenia, wiadomości, umiejętności, sprawności.

 

 

mgr - Lucyna Warczak – nauczyciel dyplomowany

mgr Agnieszka Kaczmarczyk- nauczyciel kontraktowy

mgr Hanna  Czarnota - Bojarska - nauczyciel mianowany - język angielski

Wioletta Andrzejczak – pracownik obsługi

 

Ramowy rozkład dnia:

Grupa pracuje od 7:00 - 17:00

I. Ranek 6.00 – 9.00

 • powitanie dzieci, zajęcia opiekuńcze,

 • zabawy dowolne według pomysłów dzieci,

 • zabawy konstrukcyjne, tematyczne, zabawy i gry stolikowe, zabawy integracyjne,

 • ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę),

 • utrwalenie zdobytych wiadomości, umiejętności,

 • rozmowy kierowane zgodne z zainteresowaniami dzieci,

 • ćwiczenia wspomagające rozwój dzieci we wszystkich sferach aktywności: praca bieżąca z dzieckiem, praca z dzieckiem zdolnym,

 • zestaw ćwiczeń porannych,

 • przygotowanie do śniadania – kształtowania nawyków higienicznych i savoir - vivre, nakrywanie do stołu przez dyżurnych,

 • śniadanie (8.30 – 9.00),

 • zabiegi higieniczne po śniadaniu, w tym samoobsługowe.

II. Przedpołudnie 9.00 – 12.00

 • zajęcia kierowane z grupą, realizowane w oparciu o program wychowania przedszkolnego, według tygodniowego rozkładu zajęć,

 • zabawy z językiem obcym nowożytnym (język angielski),

 • religia,

 • zabawy ruchowe i muzyczne,

 • przygotowanie do II śniadania – kształtowania nawyków higienicznych i savoir - vivre,

 • II śniadanie (10.00 – 10.15)

 • zabiegi higieniczne po śniadaniu, w tym samoobsługowe,

 • wyjście do ogrodu przedszkolnego – doskonalenie samodzielnego ubierania, zabawy ruchowe na zewnątrz, obserwacja przyrody,

 • przygotowanie do obiadu – kształtowania nawyków higienicznych i savoir - vivre, nakrywanie do stołu przez dyżurnych,

 • obiad II danie (11.30 – 12.00)

III. Popołudnie 12.00 – 17.00 

 • zabiegi higieniczne po obiedzie, w tym samoobsługowe,

 • wyjście do ogrodu przedszkolnego – doskonalenie samodzielnego ubierania, zabawy ruchowe na zewnątrz, obserwacja przyrody,

 • przygotowanie do zupy – kształtowania nawyków higienicznych i savoir - vivre,

 • zupa (13.30 – 14.00)

 • odpoczynek połączony ze słuchaniem bajek, ćwiczenia relaksacyjne,

 • zabawy dowolne, samorzutne, konstrukcyjne, gry i zabawy stolikowe,

 • ćwiczenia wspomagające rozwój dzieci we wszystkich sferach aktywności: praca bieżąca z dzieckiem, praca z dzieckiem zdolnym,

 • ćwiczenia grafomotoryczne, słuchu fonematycznego,

 • utrwalanie zdobytych wiadomości i umiejętności,

 • przygotowanie do podwieczorku - kształtowania nawyków higienicznych i savoir - vivre, nakrywanie do stołu przez dyżurnych,

 • podwieczorek (15.00 – 15.30)

 • zabawy dowolne według zainteresowań dzieci,

 • pożegnanie dzieci.