Przedszkole Publiczne Nr 51

Grupa IV Niezapominajki

                                                                                                           

 

Witajcie Niezapominajki! 

W naszej grupie 5 – 6 latków każdy dzień to nowe wyzwania i doświadczenia. Dzieci są ciekawe  świata i interesują się wszystkim dookoła. Bardzo lubią zabawy ruchowe, dydaktyczne i  tematyczne w kącikach zainteresowań .Dzieci z zaangażowaniem wykonują prace plastyczne różnymi technikami. Jednak najbardziej uwielbiają zabawy na świeżym powietrzu.  W Naszej grupie kładziemy nacisk na przestrzeganie przedszkolnych zasad współżycia w grupie rówieśniczej. Przyswajamy nawyki kulturalnego i  serdecznego zachowania się wobec kolegów. Uczymy się myśleć, mówić, słuchać i rozumieć. Pomagamy dzieciom poczuć się bezpiecznie w grupie rówieśniczej. Rozwijamy samodzielność oraz umiejętność radzenia sobie w nowych sytuacjach. Każdy dzień  wypełniony jest radosną zabawą dzięki czemu uśmiech nie znika z dziecięcych twarzy :)

      

                                              

mgr Karolina Kostecka - nauczyciel mianowany - język angielski

mgr Małgorzata Bielecka - nauczyciel kontraktowy

  Ewa Durkacz - pracownik obsługi 

 

Ramowy rozkład dnia:

Grupa pracuje od 8:00 do 16:00

 

I. Ranek 6.00 – 9.00

 • schodzenie się dzieci, zajęcia opiekuńcze,

 • zabawy dowolne wg własnych zainteresowań,

 • zabawy konstrukcyjnie, tematyczne, zabawy integracyjne,

 • rozmowy i ćwiczenia indywidualne, stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci,

 • ćwiczenia mięśni narządów mowy, sprawności manualnych,

 • obserwacje w kąciku przyrody,

 • utrwalenie zdobytych wiadomości, umiejętności,

 • ćwiczenia wspomagające rozwój dziecka we wszystkich sferach aktywności,

 • kontakty indywidualne z rodzicami w uzasadnionych przypadkach,

 • ćwiczenia poranne,

 • zabiegi higieniczne i samoobsługowe w łazience,  przygotowanie do śniadania

 • śniadanie ( 8.30 – 9.00), realizacja założeń programowych z zakresu kształcenia  samodzielności, nawyków higienicznych i kulturalnych, dbałości o zdrowie,

 • zabiegi higieniczne i samoobsługowe w łazience, mycie zębów

   

II. Przedpołudnie 9.00 – 14.00

 • zajęcia kierowane, oferty edukacyjne w oparciu o założenia podstawy programowej

 • ćwiczenia gimnastyczne, zabawy ruchowre i muzyczne

 • zabawy dydaktyczne, tematyczne, relaksacyjne, twórcze

 • zabiegi higieniczne i samoobsługowe przed wyjściem na świeże powietrze

 • pobyt i zabawy w ogrodzie, spacery i wycieczki, obserwacja przyrody

 • zabawy z językiem obcym nowożytnym

 • przygotowanie do obiadu - zabiegi higieniczne, samoobsługowe

 • obiad II danie ( 11:30 - 12:00), celebrowanie posiłku realizacja założeń podstawy programowej

 • relaks, odpoczynek, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci

 • zupa ( 13:30 - 14:00)

III. Popołudnie 14.00 – 16.00 

 • zabiegi higieniczne po obiedzie, w tym samoobsługowe,

 • zabawy ruchowe z różnymi formami ruchu, pobyt w ogrodzie przedszkolnym

 • zabawy indywidualne, grupowe

 • słuchanie bajek, zabawy przy muzyce

 • zabawy dowolne, samorzutne, konstrukcyjne

 • podwieczorek (15:15)

 • religia

 • ćwiczenia gramatyczne, słuchu fonematycznego

 • praca indywidualna z dziećmi