Przedszkole Publiczne Nr 51

RODO

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Przedszkolu Publicznym nr 51 w Szczecinie jest Pan Rafał Malujda

Kontakt:e-mail:

iod@spnt.pl

tel. 91 8522093

 

Zastępcą Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Przedszkolu Publicznym nr 51 w Szczecinie jest Pani Agnieszka Marciniak

Kontakt : e - mail :

iod@spnt.pl 

tel. 91 8522093

 

1. Klauzula informacyjna dla dzieci i rodzicow - proces rekrutacji.pdf

2. Klauzula informacyjna dla dzieci i rodzicow - po przyjeciu.pdf

3. Klauzula informacyjna dla kandydatow do pracy.pdf

4. Klauzula informacyjna dla pracownikow.pdf

5. Klauzula informacyjna dla kontrahentow.pdf

6. Klauzula informacyjna dla osob korzystajacych z zfss oraz pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.pdf

7. Klauzula informacyjna dla osob upowaznionych do odbioru dziecka.pdf