Przedszkole Publiczne Nr 51

Rekrutacja do przedszkola

 

Szanowni Rodzice

w związku z rozpoczęciem w dniu 06 marca 2023 r. postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych , w załączeniu przesyłam Państwu „Informator” dla rodziców, który jest również opublikowany na stronie Naboru w zakładce „Dokumenty”. Informator zawiera wszystkie ważne daty, kryteria brane pod uwagę w procesie rekrutacji oraz punkty, które kandydat może uzyskać za poszczególne preferencje.

 

Przypominam również, że zgodnie z ustawą Prawo oświatowe, w terminie na 7 dni przed rozpoczęciem postepowania rekrutacyjnego tj. od dnia 27 lutego 2023 do dnia 03 marca 2023 r. rodzice dzieci uczęszczających w roku bieżącym do przedszkoli, mają możliwość złożenia w swojej placówce „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024”.

Informator dla rodziców

https://images.dlaprzedszkoli.eu/pingwinek/informator-dla-rodzicow-2023.pdf

 

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego:

https://images.dlaprzedszkoli.eu/pingwinek/przedszkoledeklaracjaszczecin.pdf

 

UWAGA! Rodzice składają deklarację wyłącznie w wersji papierowej w swojej placówce.

 

                                                                                                                                                                  Dyrektor Halina Cydzik

 

Zarządzenia Nr 42/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dn. 24.01.2023 r. w sprawie terminów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych, na rok szkolny 2023/2024.

https://images.dlaprzedszkoli.eu/pingwinek/znr4223.pdf

 

SZANOWNI RODZICE,   
od dnia 06 marca 2023r. rozpocznie się elektroniczna rekrutacja do  przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin, na rok szkolny 2023/2024.   
Rekrutacji dokonuje się przez stronę internetową: nabor.pcss.pl/szczecin  
Niniejsza rekrutacja nie obejmuje przedszkoli i  placówek niepublicznych.
 


1. WAŻNE DATY  

W dniach 27 luty - 05 marzec 2023 r. – składanie przez Rodziców dzieci już przyjętych do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej, deklaracji   o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu/ oddziale przedszkolnym w szkole;

W dniach 06 marca - 24 marca 2023r.– składanie przez Rodziców wniosków do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej, wraz z wymaganymi dokumentami/ dotyczy dzieci, które w roku szkolnym 2022/2023 nie uczęszczają do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach;

Dnia 17 kwietnia 2023r. do godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

W dniach 18 - 21 kwietnia 2023r. – potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia dziecka do przedszkola w formie pisemnego oświadczenia. Niezłożenie oświadczenia  w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu;

Dnia 25 kwietnia 2023r. do godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;  


Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz  przyjętych i nieprzyjętych zostanie umieszczona w widocznym miejscu,  w siedzibie placówki, lub będzie dostępna dla kandydata na stronie Naboru  na jego indywidualnym koncie

 
 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

https://images.dlaprzedszkoli.eu/pingwinek/oswiadczenie1-zatrudnienie-uczenie-sie-w-trybie-dziennym.pdf

https://images.dlaprzedszkoli.eu/pingwinek/oswiadczenie-2-rozpoczecie-kontynuacja-przez-rodzenstwo-edukacji-przedszkolnej.pdf

https://images.dlaprzedszkoli.eu/pingwinek/oswiadczenie-3-wykonywanie-pracy-uczenie-sie-w-poblizu-przedszkola.pdf

https://images.dlaprzedszkoli.eu/pingwinek/oswiadczenie-4-zamieszkiwanie-i-placenie-podatkow-w-szczecinie.pdf

https://images.dlaprzedszkoli.eu/pingwinek/oswiadczenie-5-odbycie-obowiazkowych-szczepien.pdf

https://images.dlaprzedszkoli.eu/pingwinek/oswiadczenie-6-zamieszkiwanie-w-gminie-szczecin.pdf

https://images.dlaprzedszkoli.eu/pingwinek/oswiadczenie-7-wielodzietnosc-rodziny-kandydata.pdf

https://images.dlaprzedszkoli.eu/pingwinek/oswidczenie-8-samotne-wychowywanie-dziecka.pdf