Przedszkole Publiczne Nr 51

Rekrutacja do przedszkola

Szanowni Rodzice

Od dnia 04.03.2024 rozpocznie się elektroniczna rekrutacja do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin, na rok szkolny 2024/2025.

Rekrutacji dokonuje sie przez stronę internetową: 

nabor.pcss.pl/szczecin

Na stronie zawarte są informatory, instrukcje i dokumenty do wydruku.

Rekrutacja nie obejmuje przedszkoli i placówek niepublicznych.

PODSTAWA PRAWNA

ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023r. poz. 900 ze zm.)

Zarządzenie Nr 39/24 Prezydenta Miasta Szczecin

INSTRUKCJA DLA RODZICÓW- POBIERZ

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2024/2025- POBIERZ