Przedszkole Publiczne Nr 51

Nauczyciele specjaliści

Pedagog specjalny - Joanna Morajska - Marcinkowska

Psycholog - Monika Mokijewska

Logopeda - Justyna Malanowska

Logopeda - Anna Otachel