Przedszkole Publiczne Nr 51

Grupa Tuptusie

Witamy w grupie "Tuptusie" 

 

Przedszkole czynne jest w godzinach od 6.00 do 16.30

telefon do przedszkola: 91 435- 82 – 86

        Konto bankowe Rady Rodziców: 57 1240 3813 1111 0000 4384 8182

 


Tuptusie”

Tuptusie – grupa 3,4,5 latków, jesteśmy jak jedna wielka rodzina w której wszyscy razem troszczymy się o siebie, pomagamy sobie wzajemnie, razem się uczymy, śpiewamy piosenki i razem się bawimy. Bardzo staramy się, aby każde dziecko w naszej grupie czuło się szczęśliwe i bezpieczne. 

Przedszkole zostało założone w 1947 r. i mieści się przy ul. Chlebowej 4 w Szczecinie. Było pierwszym przedszkolem zapewniającym opiekę i wychowanie dzieciom w dzielnicy Szczecin-Gumieńce. Od 1 września 2002 r.  przedszkole jest oddziałem zamiejscowym Przedszkola Publicznego nr 51, którego dyrektorem jest p. mgr Halina Cydzik.

Przedszkole mieści się w domku jednorodzinnym adaptowanym na potrzeby przedszkola. Jest małym, domowym przedszkolem z ogrodem wyposażonym w drewniane ekologiczne zabawki ogrodowe i otoczonym wysokim zielonym żywopłotem.

Grupa przedszkolna liczy 25 osób i obejmuje dzieci: 3, 4 i 5 - letnie. Specyfiką pracy przedszkola jest to, że dzieci w różnym wieku bawią się ze sobą jak w jednej duże rodzinie. Uczą się troski, tolerancji, niesienia pomocy młodszym i słabszym. Praca w grupie oparta jest na dwóch poziomach: dzieci młodsze (3, 4-latki) i dzieci starsze (5-latki).

 

teachers-day-2016-us-6296626244091904.2-hp.gif (400×200) | Bazgroły     

 KADRA PEDAGOGICZNA: 

 

mgr Agata Draszkiewicz – nauczyciel dyplomowany

mgr Natalia Fridel- nauczyciel mianowany

mgr Karolina Kostecka - nauczyciel mianowany - język angielski

 

PRACOWNICY OBSŁUGI I ADMINISTRACJI PRZEDSZKOLA:

Kucharka   Ewa Ciecieląg

Pracownik obsługi Joanna Kozik, Olga Żur, Justyna Ledzińska

 

   Ramowy rozkład dnia

I. Ranek 6.00 – 9.00

 • schodzenie się dzieci, zajęcia opiekuńcze,

 • zabawy dowolne według pomysłów dzieci,

 • zabawy konstrukcyjne, tematyczne, zabawy i gry stolikowe, zabawy integracyjne,

 • ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę),

 • utrwalenie zdobytych wiadomości, umiejętności,

 • rozmowy kierowane zgodne z zainteresowaniami dzieci,

 • ćwiczenia wspomagające rozwój dziecka we wszystkich sferach aktywności: praca bieżąca z dzieckiem, praca z dzieckiem zdolnym,

 • zestaw ćwiczeń porannych,

 • zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania,

 • śniadanie (8.30 – 9.00),

 • zabiegi higieniczne po śniadaniu.

 

II. Przedpołudnie 9.00 – 13.30

 • realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia kierowane z całą grupą w oparciu o program wychowania przedszkolnego, oferty uwzględniające poszczególne rodzaje aktywności,

 • zabawy z językiem obcym nowożytnym,

 • religia,

 • zabawy ruchowe i muzyczne,

 • przygotowanie do drugiego śniadania, czynności porządkowe, zabiegi higieniczne,

 • przygotowanie do obiadu – pełnienie dyżurów, zabiegi higieniczne, samoobsługowe,

 • obiad II danie (11.30 – 12.00)

 • wyciszanie organizmu odpoczynek połączony ze słuchaniem bajek, ćwiczenia relaksacyjne,

 • spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu,

 • zabawy dowolne według zainteresowań dzieci,

 • utrwalanie zdobytych wiadomości.

 

III. Popołudnie 13.30 – 16.30

 • przygotowanie do posiłku – pełnienie dyżurów, zabiegi higieniczne, samoobsługowe,

 • zupa (13.30)

 • zabawy ruchowe z różnymi formami ruchu, słuchanie bajek, zabawy przy muzyce,

 • zabawy dowolne, samorzutne, konstrukcyjne, gry i zabawy stolikowe,

 • ćwiczenia grafomotoryczne, słuchu fonematycznego,

 • przygotowanie do podwieczorku,

 • podwieczorek (15.00)

 • zajęcia według zainteresowań dzieci,

 • ćwiczenia wspomagające rozwój dziecka we wszystkich sferach aktywności: praca bieżąca z dzieckiem mającym trudności, praca z dzieckiem zdolnym,

 • pobyt na powietrzu, zabawy tropiące, ruchowe, sprzętu sportowego,

 • zabawy swobodne, rozchodzenie się dzieci.